Các mẫu báo cáo cuối năm - cấp THCS PDF. In Email
Viết bởi Phòng Giáo dục Quận 4   
Thứ bảy, 04 Tháng 5 2013 08:12

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 4  

     

 

                              Kinh gửi : Hiệu trưởng các trường THCS trong Quận 4

 

Để chuẩn bị báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013, Phòng Giáo Dục Đào Tạo đề nghị các trường THCS trong Quận 4 triển khai và thực hiện đầy đủ các biểu mẫu đính kèm.

                                                                                                  TỔ PHỔ THÔNG

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 04 Tháng 5 2013 08:46