THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 29
Thứ năm, 19 Tháng 11 2015

  Đọc thêm...
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 28
Thứ tư, 11 Tháng 11 2015

  Đọc thêm...
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 27
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015

Đọc thêm...
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 26
Thứ ba, 27 Tháng 10 2015

  Đọc thêm...
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 25
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015

  Đọc thêm...

Số lượng dự tuyển giáo viên đợt 1 năm 0216
Thứ hai, 15 Tháng 8 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO... Đọc thêm...
Danh sách đủ điều kiện tự tuyển viên chức năm 2016
Thứ năm, 11 Tháng 8 2016

Danh sách ứng viên đầy đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2016-2017
Hình ảnh
Tài liệu tham khảo phục vụ đợt kiểm tra kiến thức chung
Thứ hai, 08 Tháng 8 2016

 Tài liệu tham khảo đợt kiểm tra phần kiến thức chung Đọc thêm...

 

Chủ đề năm học - thông tin

Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề. 

abar4 e0

HINH8

Tin mới nhất

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 29

Thứ năm, 19 Tháng 11 2015

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 28

Thứ tư, 11 Tháng 11 2015

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 27

Thứ tư, 04 Tháng 11 2015

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 26

Thứ ba, 27 Tháng 10 2015

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 25

Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015

Liên kết

logo smallThống kê Emis

PIC2

 logo

 MAMNON5

vnen

 logo KDCL MN

 TL BDTX3

  violympic

goIOE copy

Phần mềm hỗ trợ

Hỗ trợ từ xa:

teamviewer

Phần mềm nén ảnh

pix  chup anh

 

Kho phần mềm